Samen de missionaire traditie voortzetten

U maak het mogelijk!

Met uw machtiging steunt u missionarissen als Matthieu Ham en de uitzending van missionair werkers zoals Karin Swagemakers.
Namens hen, bedankt voor uw steun!

 

‘Ik wil u hartelijk danken voor de bijdrage. Het is een bewijs dat de Nederlandse gelovigen hun missionarissen nauw aan het hart hebben.’
Pater Ferdinand van Campen, Tanzania