Steun ons

Samen de missionaire traditie voortzetten.
Maak het mogelijk!

Missionarissen geven zo veel en vragen weinig. Soms hebben zij echter wel steun nodig. De WNM verstrekt vakantietoeslagen, waardoor missionarissen tijdens hun verlof financieel niet afhankelijk zijn van anderen. Ook subsidieert de WNM 40 missionair werkers, die op eigentijdse wijze het pad van de missionarissen volgen. Aan enkele missionarissen verleent de WNM een vergoeding voor ziektekosten. Zo helpt de WNM de missionaire traditie voor te zetten. Samen met u.

Steun onze missionarissen! U kunt bijdragen door

  • het eenvoudig invullen van de (eenmalige) machtiging op deze website
  • een gift via rekeningnummer IBAN NL30RABO 0171 2111 11, Week Nederlandse Missionaris, Den Haag
  • uw bijdrage in de Pinkstercollecte in uw parochie tijdens de Pinksteractie van 29 mei t/m 8 juni 2014

Pater Zef Kuppens‘Op de vooravond van mijn terugkeer naar Mali wil ik u hartelijk danken voor de €300, die ik voor mijn korte vakantie in Nederland heb ontvangen van de Week Nederlandse Missionaris. Zo weten wij dat we er nog bij horen en dat steuntje in de rug kunnen we goed gebruiken in deze veranderende wereld.’
Pater Zef Kuppens, Witte Paters van Dongen

Met uw steun zorgt de WNM voor

  • een bijdrage voor kosten van werk, woning, parochie, zorg en diaconie
  • eens in de paar jaar een bijdrage voor verlof in Nederland
  • de uitzending van missionair werkers

Profiteer van belastingaftrek

De Week Nederlandse Missionaris is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunt u giften aan de WNM onder
bepaalde voorwaarden aftrekken van uw belasting. Hier leest u daar meer over.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Stuur dan een mail aan contact@weeknederlandsemissionaris.nl of bel: 06 – 15 14 21 00.