Steun ons

Steun het missiewerk

Missionarissen en missionair werkers geven zó veel en vragen zó weinig. Gedreven door geloof en naastenliefde geven zij zekerheden in Nederland op om het leed van anderen te verzachten. Maar dat kunnen zij niet alleen. Zij hebben daarbij ook uw steun nodig.

De WNM biedt een onmisbare ruggensteun aan de honderden missionarissen en missionair werkers bijvoorbeeld in een bijdrage aan hun welverdiende verlof of hoge ziektekosten. Zo steunt de WNM het missiewerk, nu én in de toekomst.

Doneer nu

Doneer nu met onderstaand machtigingsformulier of door uw gift over te maken naar IBAN NL30RABO 0171 2111 11, Week Nederlandse Missionaris, Den Haag.

Wist u dat u de kracht van uw gift kunt vergroten door fiscaal aftrekbaar te doneren? Lees verder over de periodieke schenkingsovereenkomst.

Mijn bijdrage

Periode* Eenmalig
Maandelijks
Per kwartaal
Jaarlijks
Bedrag* 5 Euro
10 Euro
25 Euro
Anders Euro
Wilt u een groter bedrag doneren en daarvoor overleggen met ons,
neem dan contact met ons op.

Mijn gegevens

Aanhef De heer / Mevrouw (klik a.u.b. aan wat van toepassing is)
Voorletters of voornaam*
Tussenvoegsel
Achternaam*
Straat*
Huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
E-mail adres*

Mijn rekening

Ja, ik steun het welzijn van onze missionarissen en de uitzending van missionair werkers. Ik machtig de Week Nederlandse Missionaris om mijn gift zoals bovenstaand door mij aangegeven, af te schrijven van mijn rekening:

Ons incassso-ID NL19YYY41149831000
IBAN*
Ten name van*
Woonplaats*

Uw gegevens worden verwerkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Meer weten over de WNM? Bekijk onze financiële verantwoording