Geschiedenis

Dat parochies hun Pinkstercollecte aan het missionaire werk wijden, is een jarenlange traditie. Dit jaar bestaat de Pinksteractie voor de Nederlandse missionaris 80 jaar!

Het ontstaan van de WNM

De eerste Pinksteractie voor de Nederlandse missionarissen vond plaats in 1937. Na de oorlog werd in vrijwel elke parochie de zogenaamde Missieweek gehouden. Het organisatiecomité stelde eind jaren zestig aan de bisschoppen voor om in plaats van al die lokale missieweken één jaarlijkse, landelijke actie te houden voor de Nederlandse missionarissen. Dat werd de Week voor de Nederlandse Missionaris (WNM), die elk jaar plaatsvindt tussen Hemelvaart en Pinksteren.

Het Curatorium

Met de bisschoppen werd voor de WNM een bestuur ingesteld, het Curatorium. In 1996 werd de WNM een kerkelijke rechtspersoon. De WNM stelt zich ten doel aanvullende ondersteuning te geven aan Nederlandse missionarissen (religieuzen en leken), zowel in financieel als materieel opzicht als met het oog op hun welzijn.

Financiële verantwoording

De jaarrekening en de begroting van de WNM worden opgesteld door het Curatorium en ter goedkeuring voorgelegd aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Jaarlijks legt het Curatorium van de WNM verantwoording af aan haar donateurs middels het Jaarbericht WNM.

Pater Van VelzenPater Cornelis van Velzen o.f.m. staat in Brazilië alcoholisten en drugsgebruikers bij nadat ze zijn afgekickt. Hij was blij met de kans om even op verhaal te kunnen komen in Nederland, mede mogelijk gemaakt door de WNM. Hij hoopt nog lang met het werk te kunnen doorgaan, ondanks dat het zwaar is. Want ‘mijn leven ligt daar en ik ga nu gesterkt weer terug’. ‘Dat de goede God uw werk moge belonen is een wens vanuit mijn hart.’