Karin Swagemakers

Karin is blij met de steun van de WNM!

Onze missionarissen en missionair werkers stellen zich met liefde ten dienste van anderen. Ze geven veel. Maar ze hebben wel steun nodig. Neem nu Karin Swagemakers, zij is tijdelijk uitgezonden naar Peru. Daar leert ze jongeren zichzelf te respecteren en zo verantwoording te nemen voor hun eigen toekomst Zij ontvangt een kleine toelage voor levensonderhoud, verzekeringen en een ticket naar huis. Maar onze bijdrage is niet alleen financieel. Karin weet dat ze dankzij de WNM een bijdrage kan leveren aan het bestrijden van onrecht. Onze steun, via de WNM, is haar houvast.  

Karin Swagemakers missionair werker in Peru
‘Er is nog zoveel onrecht en er moet nog zoveel gebeuren om dat te bestrijden. Als je daar een kleine bijdrage aan kunt leveren, doe je dat gewoon, dat hoort.’

Hollandse nuchterheid
Bevlogenheid, maar ook Hollandse nuchterheid kenmerkt missionair werker Karin Swagemakers (26). Met een studie International Business en Latijns Amerika-studies als basis zet zij zich in voor jongeren in Peru, via Proceso Kairos. Deze organisatie geeft onder andere voorlichting om tienerzwangerschappen te helpen voorkomen. In Peru is 1 op de 7 tienermeisjes namelijk al moeder. Dat brengt hen vaak in schrijnende omstandigheden. ‘Mijn nuchterheid helpt me goede moed te houden’ aldus Karin. ‘Niet meteen opgeven bij tegenslag, maar laten zien dat het in andere landen ook lukt – dat helpt. Je hoort zoveel verhalen van mensen die hun leven positief hebben veranderd, je ziet zo goed dat je werk resultaat oplevert – dat geeft kracht.’

Een zwanger meisje wordt op straat gezet
Ons aller steun betekent veel voor missionarissen. Daardoor kan Karin Swagemakers bijvoorbeeld tieners in Peru helpen.

De Peruaanse samenleving is erg conservatief. Op seksualiteit rust een groot taboe en kinderen krijgen daarover nauwelijks voorlichting. Maar seksualiteit speelt wel een grote rol. Zo ondervinden jongens van hun leeftijdgenoten een enorme druk om al vroeg seks te hebben. Ze willen geen condoom gebruiken want dat is niet stoer en de meisjes durven geen nee te zeggen. De rechten van meisjes en vrouwen worden door bijna niemand serieus genomen. Aangifte doen van misbruik zorgt zelden voor een veroordeling. Daarnaast is er recent een wetsvoorstel aangenomen dat jongeren onder de achttien niet zonder ouders bij een dokter terecht kunnen. Waar kunnen meisjes dan nog terecht om beschermd te worden? Karin: ‘Dit alles leidt tot vreselijke situaties. Een meisje dat zwanger is, wordt meestal direct van school gehaald, want de samenleving vindt haar een slecht voorbeeld voor anderen. En vaak zetten de ouders haar dan ook nog eens op straat.’

Voorlichting en ontwikkeling
Karins rol bij de oecumenische organisatie waar ze werkt, ligt vooral in de communicatie. Het doel is zoveel mogelijk mensen bij de problematiek rond seksualiteit te betrekken, niet alleen de jongeren zelf maar ook leerkrachten, politici en de kerkgemeenschap. Met trainingen en workshops wil de organisatie mensen de kans geven zich zo te ontwikkelen dat ze een verandering teweeg kunnen brengen, of dat nu binnen de kerk, in de politiek of in het dagelijks leven is. ‘De trainingen richten zich op het opbouwen van zelfvertrouwen,’ vertelt Karin, ‘op het leren beslissingen te nemen en assertief te zijn. Hoe wil je dat jouw leven eruit ziet? Welke keuzes moet je daarvoor maken? Over zulke vragen leren de jongeren na te denken. Ze krijgen voorlichting over het plannen van hun toekomst; over relaties, seksualiteit en gelijkwaardige verhoudingen tussen man en vrouw. Zo kunnen ze leren hoe ze gezonde relaties kunnen aangaan zonder geweld, maar gebaseerd op eerlijke communicatie en gelijkheid.’

Blij met de steun van de WNM
Het project waarvoor Karin zich inzet krijgt steun van Mensen met een Missie. ‘En Karin zelf wordt gesteund door de WNM. ‘Onlangs was die steun mijn redding. Bij een val had ik mijn enkel ernstig verstuikt. Ik had fysiotherapie nodig, maar de wachtlijsten zijn hier lang en niet alle fysiotherapeuten zijn even goed. Doordat de WNM de zorgverzekering vergoedde, kon ik een ziekenhuis zoeken waar ik direct bij een goede fysiotherapeut terecht kon.’

‘Ik ben ontzettend blij met de steun van de WNM’, aldus Karin. ‘Er is nog zoveel onrecht en er moet nog zoveel gebeuren om dat te bestrijden. Als je daar een kleine bijdrage aan kunt leveren, doe je dat gewoon, dat hoort. Dus ik wil graag helpen. Mede dankzij de steun van al die mensen via de Week Nederlandse Missionaris kan dat.’