Parochie & MOV-groepen

De informatie op deze pagina is bestemd voor MOV-groepen, pastores en anderen die in de parochie de WNM-campagne ondersteunen. Wilt u als individu de WNM steunen klik dan hier.

Pinksteractie 29 mei t/m 8 juni 2014

Van 29 mei t/m 8 juni vindt de jaarlijkse Pinksteractie plaats. Deze collecte die tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt gehouden in de Nederlandse parochies is één van de belangrijkste pijlers van de Week Nederlandse Missionaris.

De Pinksteractie is door de Nederlandse bisschoppenconferentie aangemerkt als één van de drie jaarlijkse A-collectes, een bestemmingscollecte waarbij de wekelijkse collecte komt te vervallen.

Ook dit jaar vragen we u de Pinksteractie in uw parochie van harte te ondersteunen. Door de bijdrage in de collecte laten we zien dat we in onze parochies allemaal achter onze missionarissen staan. Hét moment om onze steun concreet te tonen.

Om u daarbij te helpen verstrekken wij diverse campagnematerialen. Zoals het parochiebladartikel, foto’s en de liturgiesuggesties. Op deze pagina vindt u daarover alles wat u moet weten en kunt u alle materialen downloaden.

“Nederland is toch wel uniek in de wereld. Niet alleen om al die missionarissen uit te zenden. Maar ook om hen hun leven lang bij te staan!” Oud-missionaris Theo Versteeg.