Het belang van missiewerk

Iedere dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële ondersteuning van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen.

De steun van donateurs is onmisbaar. In een jaarlijkse campagne brengen we missiewerk onder de aandacht bij Nederlandse parochies.

Geloven in de ander

Cover womanDit jaar staat de Week Nederlandse Missionaris in het teken van Geloven in de kracht van de ander. Father Nol Verhoeven, Mill Hill-missionaris in Kameroen en missionair werker Ellen Schouten in Venezuela werken vanuit dat vertrouwen. Dat doen zij in hun contact met bijvoorbeeld jongeren of tijdens de strijd om de dagelijkse middelen van bestaan. Missionarissen en missionair werkers geloven in de kwetsbare mensen in de gemeenschap waarin zij leven. Dat geeft hen kracht en moed om hun eigen situatie te veranderen.

 

Cover woman 2Solidair met de armen 

Ellen Schouten woont en werkt al dertig jaar met arme en  buitengesloten groepen in Venezuela. Het land wordt al jarenlang getroffen door een zware economische crisis. ‘We trekken samen op voor ons recht op water, op elektriciteit, dat de vuilnis wordt opgehaald, dat de school openblijft of de gezondheidszorg gratis blijft,’ vertelt Ellen. Lees verder…

 

Martine BuijsGaan waar geen wegen zijn

Father Nol Verhoeven, Mill Hill-missionaris, bezocht honderden dorpen te voet  in Kameroen. Hij kwam op plekken waar geen wegen waren. Father Nol deed veer pastoraal werk, bezocht zieken en gevangenen. Nu ziet hij de vruchten van zijn werk. ‘Het gaat goed met de missie in Kameroen. De mensen beleven steun aan hun geloof en het kerkleven bruist.’ Lees verder…