Samen werken aan missie

Missionarissen en missionair werkers zetten zich elke dag opnieuw in voor arme en kwetsbare mensen wereldwijd en bijdragen aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt. De Week Nederlandse Missionaris ondersteunt hen financieel in hun persoonlijke welzijn. De missionarissen krijgen een bijdrage voor een welverdiend verlof, bijzondere ziektekosten, een aanvulling op hun AOW-premie of een toelage bij eventuele definitieve terugkeer naar Nederland. Ook maakt de WNM de uitzending van missionair werkers mogelijk.  De missionair werkers zijn bevlogen mensen (leken) die in de voetsporen treden van de missionarissen. Zij gaan naar het buitenland om een tijdlang te werken aan een betere, rechtvaardige wereld. De een wat langer dan de ander. Zij worden uitgezonden door een parochie of missionaire organisatie in Nederland. Zij krijgen voor vertrek een training en tijdens de uitzending ontvangen zij een maandelijkse onkostenvergoeding, diverse verzekeringen en een vliegticket. Hiernaast heeft de WNM een jongerenprogramma waarbij jongeren de mogelijkheid krijgen om hun missie te ontdekken. Zij werken samen met de lokale bevolking aan gerechtigheid en gelijkheid.

Samen werken aan missie

De missionarissen – paters, broeders, fraters en zusters – worden financieel ondersteund door de WNM in hun persoonlijke welzijn. Zo betaalt de WNM de ziektekostenverzekering of vult de AOW-premie aan, en draagt bij aan een welverdiend verlof in Nederland. Ook maakt de WNM de uitzending van missionair werkers mogelijk. De missionair werkers zijn bevlogen mensen (leken) die naar het buitenland gaan om een tijdlang te werken aan een betere, rechtvaardige wereld. De een wat langer dan de ander. Zij worden uitgezonden door een parochie of missionaire organisatie in Nederland en krijgen voor vertrek een training. Tijdens de uitzending ontvangen zij een maandelijkse onkostenvergoeding, diverse verzekeringen en een vliegticket. Hiernaast heeft de WNM een jongerenprogramma waarbij jongeren de mogelijkheid krijgen om hun missie te ontdekken. Zij werken samen met de lokale bevolking aan het bevorderen van gerechtigheid en gelijkheid.

Blijf op de hoogte van het werk van onze missionarissen, missiewerkers en jongeren

Benieuwd naar de verhalen, ervaringen en inzichten van de uitgezondenen? Lees ze hier

Vrienden hier, vrienden daar

Onlangs was Mariëlle drie weken op verlof uit Tanzania in Nederland en heeft ze veel vroegere vrienden en bekenden ontmoet. Ook in Tanzania gaat ze graag bij vrienden op bezoek. Tijdens feestdagen zoals Pasen en Kerstmis gaat ze naar het dorp Chanjale waar ze vier jaar gewoond heeft. Het is een busreis van drie kwartier. Mariëlle vertelt over het leven van haar vriendinnen.

Land van de vele gezichten

Verhalen van studenten die deelnemen aan het River Commons programma, een 5-jarig onderzoeksproject dat zich wereldwijd richt op het verlevendigen van rivieren en nieuwe bewegingen voor waterrechtvaardigheid. Deze keer aan het woord: Pieter, die onderzoek doet in Bogota, Colombia. De verschillen in het land maken een grote indruk en hij deelt zijn ervaringen over het leven in de stad.

Als een vis in het water

Verhalen van studenten die deelnemen aan het River Commons programma, een 5-jarig onderzoeksproject dat zich wereldwijd richt op het verlevendigen van rivieren en nieuwe bewegingen voor waterrechtvaardigheid. Deze keer aan het woord: Sara, die onderzoek doet in in Cienaga de Zapatosa, Colombia naar de effecten van de ritmes van de Cienaga en degradatieprocessen op de dorpsgemeenschappen Sempegua en La Mata. Ze deelt haar ervaringen over het leven in de gemeenschap.

Pinksteractie

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij hun mooie en zo belangrijke werk onder de aandacht bij de Nederlandse parochies en andere belangstellenden. ‘Geloven in de ander. Samen één missie’ is het thema van de Pinksteractie in . Dit jaar staan Sander Kesseler, missionaris in Uganda en Jacinta van Luijk, missionair werker in Kenia centraal. Pater Sander werkt met vluchtelingen in het noorden van Uganda. Jacinta werkt al vele jaren met alcohol- en drugsverslaafden en mensen met hiv/aids. Op de Inspiratiebijeenkomsten vertelden zij over hun mooie werk.