Het belang van missiewerk

Honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd gaan elke dag opnieuw de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële ondersteuning van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen. De steun van donateurs is onmisbaar. In een jaarlijkse campagne tijdens Pinksteren brengen we missiewerk onder de aandacht bij Nederlandse parochies.

Geloven in de ander.
Ieder mens telt mee

Foto 1Dit jaar staat de Week Nederlandse Missionaris in het teken van Geloven in de ander. Ieder mens telt mee. Pater Bert Hagendoorn o.f.m. missionaris in Indonesië en missionair werker Inge Kuiphuis in Guatemala werken vanuit dat vertrouwen in de ander. Dat doen zij bijvoorbeeld in hun contact met jongeren of landarbeiders en in de dagelijkse strijd. Missionarissen en missionair werkers geloven in de kracht van kwetsbare mensen in de gemeenschap waarin zij leven. Dat geeft hoop, kracht en moed om hun eigen situatie te veranderen.

 

Foto 2Solidair met de landarbeiders 

Inge Kuiphuis (1986) werkt alweer een paar jaar met arme en uitgebuite groepen in Guatemala. Zij zet zich in voor de rechten van boeren en koffieplukkers. ‘Het werk op de koffieplantages is heel erg zwaar. Vaak krijgen de mensen een maand later of niet betaald,’ weet Inge. De mensen delen hun verhalen met haar. ‘Ze zijn blij dat ze niet vergeten worden.  Lees verder…

 

Foto 3Respect voor tradities

Franciscaan pater Bert Hagendoorn (1942), is missionaris in Indonesië. ‘De kerk zag het als haar taak de bevolking van Papoea klaar te maken voor een soepele aansluiting bij de nieuwe maatschappij die van buitenaf hun land binnenkwam.’ Hij maakt zich sterk voor mensen met hiv of aids en het voorkomen van nieuwe besmettingen met het virus. Lees verder…