Inspiratiedag 2017

Bevlogen verhalen van Ellen Schouten en father Nol Verhoeven 

Geloven in de kracht van de ander. Missionair werker Ellen Schouten in Venezuela en father Nol Verhoeven in Kameroen werken vanuit dat vertrouwen. Zij delen hun ervaringen met u op de Inspiratiedag.

U hoort uit de eerste hand wat het betekent om op zoek te gaan naar perspectief en hoop, op weg naar een betere toekomst. U bent van harte welkom op zaterdag 13 mei in de Geertekerk in Utrecht.

Ellen Schouten
Solidair met de armen
Ellen woont en werkt met arme en buitengesloten groepen
in Venezuela. Het land wordt al jarenlang getroffen door een
zware economische crisis. ‘We trekken samen op voor ons
recht op water, op elektriciteit, dat de vuilnis wordt opgehaald,
dat de school opengaat of openblijft, dat de gezondheidszorg
gratis wordt of blijft.’

Father Nol Verhoeven Mill Hill-missionaris
Gaan waar geen wegen zijn
Father Nol Verhoeven bezocht honderden dorpen te voet in
Kameroen. Hij kwam op plekken waar geen wegen waren.
Father Nol deed veel pastoraal werk, bezocht zieken en
gevangenen. Nu ziet hij de vruchten van zijn werk. ‘Het gaat
goed met de missie in Kameroen. De mensen beleven steun
aan hun geloof en het kerkleven bruist.’

Programma

10:00 Ontvangst
10:30 Welkom en gebed frater Leo Ruitenberg
10:40 Opening door Chantal Tieleman, dagvoorzitter
10:45 De missie in Kameroen; father Nol Verhoeven Mill Hill-missionaris
11:10 Muzikaal intermezzo
11:15 Werken met Warao-indianen en jongeren in Venezuela; Ellen Schouten
11:40 Muzikaal intermezzo
11:45 Open podium drie generaties missiewerkers – Marije Douma (Mexico), Jacomien Veldboom (Colombia), Ellen Schouten en father Nol Verhoeven m.h.m. in gesprek met u
12:20 Afsluiting door frater Leo Ruitenberg
12:30 Lunch (kosteloos) en ontmoeting

Aanmelden

Aanmelden graag vóór 5 mei 2017 via dit online formulier.

Adres

Geertekerk
Geertekerkhof 23
3511 XC Utrecht