8 Steun en doneer iphone

8 Steun en doneer iphone

8 Steun en doneer ipad

8 Steun en doneer  ipad

8 Steun en doneer desktop

8 Steun en doneer  desktop

Digitale collecte

Pinkstercollecte voor de missionarissen

De Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris ziet er dit jaar door het coronavirus anders uit. De collecte voor de missionarissen met Pinksteren in de kerken kan niet doorgaan, maar hun wereldwijde werk gaat onverminderd door. In deze moeilijke tijden willen wij onze missionarissen niet in de kou laten staan. Wij willen u vragen uw collectebijdrage rechtstreeks over te maken.
Namens de Nederlandse missionarissen hartelijk dank!

Contact

Bezoekadres:
Frederik Hendriklaan 7
2582 BP  Den Haag

Postadres:
Postbus 14020
2501 GA Den Haag

Telefoon: 06 15 14 2100
of per e-mail

Ga naar ons contactformulier >