Geloven in de ander

Ieder mens telt mee

‘Ik heb bewondering voor de mensen in het veld. Jongeren en ouderen die op hun eigen manier het werk van de missionarissen voortzetten,’ zegt frater Leo Ruitenberg, vicevoorzitter van de Week Nederlandse Missionaris. Op de Inspiratiedag die op 14 april plaatshad in de Orangerie in ‘s-Hertogenbosch waren dat franciscaan pater Bert Hagendoorn, missionaris in Papoea (Indonesië) en missionair werker in Guatemala, Inge Kuiphuis. Inspiratiedag 2018 Week Nederlandse Missionaris

Inge Kuiphuis is met steun van de St. Pancratius Parochie in Tubbergen en de Week Nederlandse Missionaris uitgezonden naar Guatemala waar zij werkt bij MTC (Movimiento Trabajadores Campesinos). ‘Ik wil mij inzetten voor een rechtvaardigere samenleving,’ vertelde zij aan de ruim honderdvijftig aanwezigen. ‘Ik wil mensen helpen die het ’t hardst nodig hebben.’ Mensen zoals plantagearbeider en koffieplukker Eulalio, wiens levensverhaal Inge met de zaal deelde. Vanaf zijn twaalfde werkte hij met zijn ouders op de plantage. De koffiecrisis bracht daar verandering in. De plantagebezitter wilde de arbeiders in twee groepen splitsen, zodat zij de helft zouden werken. Dat leidde tot een conflict. Met hulp van MTC wonnen zij de juridische strijd en kregen uiteindelijk een klein stukje grond. Op dat stukje grond verbouwt Eulalio nu zijn eigen koffie. Inge had ook koffie meegebracht. Die vond na afloop gretig aftrek. De opbrengst gaat uiteraard rechtstreeks naar Eulalio.

Pater Bert Hagendoorn o.f.m. nam de bezoekers mee naar Papoea (Indonesië), voormalig Nederlands Nieuw Guinea. Daar werkt de franciscaan al ruim veertig jaar en sinds 1999 in Timika waar zich de kopermijn Freeport bevindt. De mijn trok veel arbeiders aan uit andere delen van Indonesië. Met de komst van grote aantallen mannen kwam er een ‘eros recreatiecentrum’ genaamd kilometer 10. De eerste hiv-patiënt  werd in 1996 geregistreerd in het ziekenhuis van de mijn. ‘Toen werd er een heel team ingeschakeld.’ Zelft heeft pater Bert alle pastorale werkers verplicht laten meedoen aan trainingen over hiv/aids. ‘Wij zorgden voor voorlichting en opvang.’ Pater Bert heeft toen de Stichting Timika Bekommerd om Aids in het leven geroepen. Zij bekommert zich om terminale aidsptiënten, aidswezen maar vooral ook om voorlichting aan jongeren. Binnen de groep jongeren staan ‘peer educators’ op, die op hun beurt zelf voorlichting geven op scholen aan hun leeftijdgenoten over hiv/aids. De eerste trainingen waren in 2003 op 21 scholen. Afgelopen jaar stond de teller op 63 middelbare scholen. ‘Jongeren van alle geloven en bevolkingsgroepen werken samen. Wat er ontstaat moet je laten groeien. Als je mensen buitensluit, dan kan er niets ontwikkelen.’

Inspiratiedag 2018 WNM impressie

Na een muzikaal intermezzo was het tijd voor een podiumdiscussie waarin dagvoorzitter Maria van Mierlo missionaris pater Bert Hagendoorn en missionair werkers Inge Kuiphuis en Kelly van Gils  over hun motivatie om zich in het buitenland in te zetten voor de ander. De zaal kreeg ook nog een vraag mee van de dagvoorzitter: ‘Wanneer was u het zout der aarde?’ waarna de aanwezigen met elkaar in gesprek gingen.

‘Wat fijn om te horen van jongeren die in de derde wereld werken,’ stelt zuster Theresia Brattinga na afloop van de afsluitende lunch. ‘Wat een mooie getuigenissen vanuit de hele wereld,’ stelt Jo Robben. ‘We hebben genoten van deze bijeenkomst,’ stelt mevrouw Van Laar na afloop.