Over ons
Wat we doen

Het belang van missie

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt missionarissen en missiewerkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor arme en kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt.

Contact

Bezoekadres:
Frederik Hendriklaan 7
2582 BP  Den Haag

Postadres:
Postbus 14020
2501 GA Den Haag

Telefoon: 06 15 14 2100
of per e-mail

Ga naar ons contactformulier >

of bekijk onze vacatures

Ieder mens telt mee

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) steunt missionarissen – paters, broeders, fraters en zusters – en missiewerkers financieel in hun levensonderhoud. Zo betaalt de WNM de ziektekostenverzekering of vult de AOW-premie aan, en draagt zo bij aan een welverdiend verlof in Nederland. Daarnaast maakt de WNM de uitzending mogelijk van de missiewerkers, bevlogen mensen die in de voetsporen treden van de missionarissen.  

Pinksteractie

De steun van donateurs is onmisbaar. In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het mooie en belangrijke werk van de missionarissen onder de aandacht bij de Nederlandse parochies en andere belangstellenden.

Voorlichting en educatie

De Week Nederlandse Missionaris brengt missie en het werk van missionarissen en missiewerkers voor de armen en kwetsbaren onder de aandacht van een breed publiek in Nederland. De WNM verstuurt minstens drie keer per jaar een nieuwsbrief aan haar achterban en tenminste zes keer per jaar een digitale nieuwsbrief. Daarnaast verschijnen artikelen in diverse media zoals de Missionaire Agenda, parochiebladen en kranten.

WNM-Zeshoeken met foto’s32

WNM in 2021:

 • 19 landen
 • 18 uitzendingen van missiewerkers ondersteund
 • 25 verloftoelages aan missionarissen uitgekeerd
 • 3 maal bijzondere ziektekosten van missionarissen betaald
 • 1 maal een toelage voor definitief teruggekeerde missionarissen

Week Nederlandse Missionaris bestaat uit:

 • Curatorium Week Nederlandse Missionaris
 • Fonds Missionaire Werkers
 • Medewerkers (1,8 fte)
WNM-Zeshoeken met foto’s41

Organisatie

Curatorium Week Nederlandse Missionaris

Voorzitter frater Wilfried van der Poll, fraters van Utrecht
Secretaris broeder Piet Bots, o.f.m.
Penningmeester Hans van Westerlaak
Leden Vincent Goulmy, pater Albert de Jong c.s.sp., Avin Kunnekkadan s.v.d.

Het Curatorium vergadert tenminste vier keer per jaar.

Medewerkers

Coördinatie uitzendingen, communicatie en fondsenwerving Tatiana Waterink
Financiële administratie en bedrijfsvoering Wim Ruigrok, Erik van der Harst
Jongeren Kelly van Gils
Werving en selectie uitzendingen  Liesbeth Glas
Vrijwilligers Mieke Hotterbeekx, Edna Brouns


Commissie Fonds Missionair Werkers

Technisch voorzitter Frater Wilfried van der Poll
Leden Michael Baumeister, Toos Beentjes, father Fons Eppink m.h.m., Caroline zur Lage

De Commissie Fonds Missionair Werkers vergadert drie keer per jaar.
De commissie adviseert het Curatorium over de ondersteuning van de uit te zenden missionair werkers.

Geschiedenis

Voor de Nederlandse missionarissen en voor het missionaire werk wordt al meer dan tachtig jaar geld ingezameld. Dat parochies hun Pinkstercollecte wijden aan het missionaire werk is dan ook een lange traditie. De Week Nederlandse Missionaris voert campagne voor de missionarissen en missiewerkers.

Het ontstaan van de WNM

Elk jaar zamelen Nederlandse parochies geld in voor de Nederlandse missionarissen tijdens de Pinkstercollecte. Dat gaat terug naar het jaar 1937. Op initiatief van de Indische Missie Vereeniging (later stichting CMC) werd toen een ‘Week van gebed en offer voor de missiën in de Oost en West’ gehouden. Deze zogeheten Koloniale Missieweek werd elk jaar gehouden. Op veel scholen was er in de klassen een missiehoekje met een missiekalender, foto’s van een missionaris uit de parochie en voorwerpen uit de missie.

Bredere Pinksteractie

Tijdens de Tweede Wereldoorlog konden veel missionarissen niet naar de missiegebieden vertrekken. De collecte voor de missionarissen vond wel plaats. De opbrengst was voor het levensonderhoud van de missionarissen. In de jaren na de oorlog kwam het tot een grote toename van het aantal Nederlandse missionarissen ‘in den vreemde’. Daarmee rees bij ordes en congregaties de vraag om de Pinksteractie breder te trekken. In 1959 werd de Nederlandse missieweek ingesteld. De collecte werd in de week voor Pinksteren gehouden voor het werk van de Nederlandse missionarissen wereldwijd.

Week Nederlandse Missionaris

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft de Week voor de Nederlandse Missionaris (WNM) op 1 oktober 1970 ingesteld met Mgr. Bluyssen als voorzitter (tot 1975) van het bestuur: het Curatorium. De WNM kreeg als taak een jaarlijkse, landelijke actie te houden voor alle Nederlandse missionarissen in de week voor Pinksteren. Aan Stichting CMC werd de uitvoering van de jaarlijkse Pinksteractie toevertrouwd. De WNM ondersteunt Nederlandse missionarissen — religieuzen en leken — zowel in financieel als in materieel opzicht met oog op hun welzijn. Vanaf 2017 is de WNM als zelfstandig opererend bureau gevestigd in Den Haag. Van daaruit werkt een klein gedreven team aan het welzijn van de Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd.

WNM-Zeshoeken met foto’s10

Vacatures

Jongeren

Wie ben jij?

 • Jij bent tussen de 23 en 32 jaar oud.
 • Je hebt een (bijna) afgeronde beroeps- of academische opleiding.
 • Ook heb je tussen de 3 en 12 maanden tijd voor een uitzending naar Azië, Afrika of Latijns-Amerika.
 • En je wilt je verbinden aan een betrokken organisatie in Nederland (bijv. een parochie).
 • Je spreekt de taal van het land waar je naartoe gaat en je gebruikt social media. 

 

Wat biedt WNM?

 • Een unieke levenservaring.
 • Een voorbereidingstraject in Nederland.
 • Een internationale werkervaring die je CV zal verrijken.
 • Een vergoeding tijdens jouw verblijf.

 

Wat verwachten wij van jou?

 • Dat je open staat en respect hebt voor andere culturen en religies.
 • Dat je jouw familie en vrienden mobiliseert en mensen met elkaar verbindt.
 • Dat je de kosten van de heen- en terugreis en noodzakelijke verzekeringen voor eigen rekening neemt.
 • Dat je bijdraagt aan de communicatie en fondsenwerving van de WNM, die mede gericht is op het voortzetten van het missionaire gedachtegoed.
  Welke plekken zijn beschikbaar?
  In de volgende landen hebben wij één of meer plekken beschikbaar:
Kenia, Filipijnen, Brazilië, Colombia, Guatemala, Mexico, Nicaragua en Venezuela.

 

Interesse?

Ben je geïnteresseerd? Schrijf ons dan waarom jij uitgezonden wilt worden en stuur jouw cv mee. Mail het naar: contact@weeknederlandsemissionaris.nl

Meer informatie: Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met Kelly van Gils
via het e-mailadres  contact@weeknederlandsemissionaris.nl of telefonisch op 06 – 38 65 0563.