Wereldwijde inzet voor de medemens

De missionarissen worden financieel ondersteund door de WNM in hun persoonlijke welzijn. Ook maakt de WNM de uitzending van missionair werkers mogelijk. De missionair werkers zijn bevlogen mensen (leken) die naar het buitenland gaan om een tijdlang te werken aan een betere, rechtvaardige wereld. Uitgezonden door een parochie of missionaire organisatie in Nederland om zo het creëren van een verbinding te stimuleren. Hiernaast heeft de WNM een jongerenprogramma waarbij jongeren de mogelijkheid krijgen om hun missie te ontdekken. Zij werken samen met de lokale bevolking aan gerechtigheid en gelijkheid.

Inspireren door educatie

De Week Nederlandse Missionaris brengt missie en het werk van missionarissen en missiewerkers voor de armen en kwetsbaren onder de aandacht van een breed publiek in Nederland. Elk jaar organiseert WNM een Inspiratiedag; een bijzondere dag vol verhalen en ontmoeting. Missionarissen en missionair werkers delen op die dag hun ervaringen en inspiratie. Ook versturen we minstens drie keer per jaar een nieuwsbrief aan onze achterban en tenminste zes keer per jaar een digitale nieuwsbrief. Daarnaast verschijnen artikelen in diverse media zoals de Missionaire Agenda, Kerk Wereldwijd, parochiebladen en kranten.