Pinksteractie 2019

Geloven in de ander. Een wereldwijde missie

Pinksteractie 1 t/m 9 juni

Missionarissen geven zó veel en vragen zó weinig. Soms kunnen zij wel wat steun gebruiken. Daarom organiseren we van 1 tot en met 9 juni de Pinksteractie in parochies om geld in te zamelen zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven doen voor de meest armen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

U kunt daarin het verschil maken. Niet alleen voor honderden missionarissen en missionair werkers – ook voor de mensen met en voor wie zij werken. Steun de actie en laat zien dat we in onze Nederlandse parochies achter onze missionarissen staan. Want hebben wij niet allemaal dezelfde missie?

Wilt u niet wachten tot de Pinksteractie? Wilt u nu al verschil maken voor missionarissen wereldwijd? Zet uw steun voor het missiewerk om in daden en doneer direct.

Informatie voor parochies en MOV-groepen

De Pinksteractie is een jaarlijkse collecteweek en een van de belangrijkste pijlers van de Week Nederlandse Missionaris. Het belang wordt onderkend door de Nederlandse Bisschoppenconferentie, die het heeft aangemerkt als een van de drie jaarlijkse A-collectes, een bestemmingscollecte waarbij de wekelijkse collecte komt te vervallen.

Wilt u vanuit uw parochie bijdragen aan de promotie van deze belangrijke collecteweek voor de missionarissen en missionair werkers? De campagnematerialen zoals het parochiebladartikel, foto’s en de liturgiesuggesties komen online beschikbaar. U vindt ze hier.