Pinksteractie
Jaarlijkse actie voor de missie

Het belang van missie

Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële steun van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de meest kwetsbaren. Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen. In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het missiewerk onder de aandacht bij de parochies en andere belangstellenden. Met het organiseren van de Pinksteractie in uw parochie maakt u het belangrijke werk van de Nederlandse missionarissen en missionair werkers mede mogelijk. Uw steun is onmisbaar. De WNM hoopt van harte op uw inzet en betrokkenheid en ondersteunt u graag waar nodig.

Contact

Bezoekadres:
Frederik Hendriklaan 7
2582 BP  Den Haag

Postadres:
Postbus 14020
2501 GA Den Haag

Telefoon: 06 15 14 2100
of per e-mail

Ga naar ons contactformulier >

Pinksteractie 15 t/m 23 mei 2021

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Missionaris Peter Daalhuizen werkt bijvoorbeeld al bijna 40 jaar in Brazilië, waar hij zich (samen met zijn zus) inzet voor bejaarden en andere kwetsbare groepen. Hij heeft er zelfs drie parochies onder zijn hoede. Missionair werker Susanne Beentjes werkt in Tanzania met jonge meisjes die vaak al jong zwanger zijn geraakt en daardoor hun school niet konden afmaken. Dankzij Susanne leren de meisjes voor zichzelf en hun kind te zorgen, waarbij omgaan met geld erg belangrijk is. Susanne, pater Peter en al die andere missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. En wij zijn er – samen met u – voor hen.

pater Peter Daalhuizen

Parochies en MOV: Campagnemateriaal

Met de campagnematerialen kunt u in uw parochie, instelling of school aandacht besteden aan de Week voor de Nederlandse Missionaris. U kunt sommige materialen downloaden, andere kunt u online bestellen en ontvangt u per post.

Folder
Poster
Afbeelding Pinksteractie 2021
Parochiebladartikel
artikel Pater Peter Daalhuizen
foto pater Peter Daalhuizen
artikel Susanne Beentjes
foto Susanne Beentjes
Liturgiesuggesties

Heeft u in de afgelopen jaren materiaal van ons ontvangen (posters en/of folders) voor de Pinksteractie? Dan krijgt u het materiaal toegestuurd.
Heeft u (extra) materialen nodig? Plaats dan een nieuwe of aanvullende bestelling.

Alle materialen voor parochies en MOV-groepen worden verzonden in de week na Pasen. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op: 06 – 18 27 5242.

missionair werker Susanne Beentjes

Parochiematerialen

Bestelformulier extra materiaal Pinksteractie Week Nederlandse Missionaris
Wil graag de volgende parochiematerialen bestellen:

Informatie en contact

Wilt u zelf een actie starten? Of heeft u vragen? 
Bel met 06 – 18 27 5242 of mail: contact@weeknederlandsemissionaris.nl

WNM-Zeshoeken met foto’s16