Pinksteractie
Jaarlijkse actie voor de missie

Het belang van missie

Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële steun van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de meest kwetsbaren. Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen. In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het missiewerk onder de aandacht bij de parochies en andere belangstellenden. Met het organiseren van de Pinksteractie in uw parochie maakt u het belangrijke werk van de Nederlandse missionarissen en missionair werkers mede mogelijk. Uw steun is onmisbaar. De WNM hoopt van harte op uw inzet en betrokkenheid en ondersteunt u graag waar nodig.

Contact

Bezoekadres:
Frederik Hendriklaan 7
2582 BP  Den Haag

Postadres:
Postbus 14020
2501 GA Den Haag

Telefoon: 06 15 14 2100
of per e-mail

Ga naar ons contactformulier >

Pinksteractie 28 mei t/m 5 juni

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Missionaris Dick Zwarthoed werkt bijvoorbeeld al ruim vijftig jaar in de Democratische Republiek Congo, waar hij zich inzet voor straatjongeren. Hij gaat ook nog steeds op ziekenbezoek en langs de dorpen. Missionair werker Frans van Kranen werkt in Brazilië waar hij zich met hart en ziel inzet voor de rechten van kinderen. Hij is voogd van kinderen tot 18 jaar die door de kinderrechter uit huis zijn geplaatst. Zij worden in twee huizen opgevangen. De zogeheten sociale moeders van de organisatie proberen een nieuwe familie voor deze jonge kinderen te zijn, die al veel trauma’s hebben doorgemaakt.

Frans, pater Dick en al die andere missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. En samen met u zijn wij er voor hen tijdens de Pinksteractie!

WNM-Zeshoek Zwarthoed

Parochies en MOV: Campagnemateriaal

Wilt u ook de missionarissen steunen? Met de campagnematerialen kunt u in uw parochie, instelling of school aandacht besteden aan de Week voor de Nederlandse Missionaris. U kunt na 1 maart onderstaande materialen downloaden, andere kunt u online bestellen en ontvangt u per post.

Onderstaand artikelen voor uw parochieblad

Heeft u in de afgelopen jaren materiaal van ons ontvangen (posters en/of folders) voor de Pinksteractie? Dan krijgt u het materiaal toegestuurd.

Heeft u (extra) materialen nodig? Plaats dan een nieuwe of aanvullende bestelling.

Alle materialen voor parochies en MOV-groepen worden verzonden in de week na Pasen. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op: 06 – 18 27 5242.

WNM-Zeshoek Pater

Parochiematerialen

Bestelformulier extra materiaal Pinksteractie Week Nederlandse Missionaris
Wil graag de volgende parochiematerialen bestellen:

Informatie en contact

Wilt u zelf een actie starten? Of heeft u vragen? 
Bel met 06 – 18 27 5242 of mail: contact@weeknederlandsemissionaris.nl

WNM-Zeshoeken met foto’s16