Verslag Inspiratiedag 2014

Op de Inspiratiedag in de St. Janskerk in Gouda hebben missionaris Matthieu Ham (59) en missionair werker Karin Swagemakers (26) op zaterdag 17 mei verteld over hun werk in Latijns-Amerika.

Duwtje in de rug
Matthieu Ham nam de 240 aanwezigen mee naar Brazilië waar hij kapelaan is en zich inzet voor straatkinderen, vooral meisjes, daklozen en verslaafden, en bejaarden. ‘Ze kunnen het zelf, maar het is belangrijk om achter hen te gaan staan en een duwtje in de rug te geven.’


Slagersvakschool
Matthieu zou eigenlijk slager worden, net zoals zijn vader. Op 19 jarige leeftijd vertrok hij, met een diploma van de slagersvakschool op zak, naar Brazilië om daar 4 jaar te werken in de vleessector.
Daar kwam hij in contact met een Nederlandse priester en een oude jeugddroom herleefde: hij wilde priester worden. En nu is Brazilië zijn thuis.

Een betere wereld
Karin Swagemakers liep stage bij Mensen met een Missie. Door een korte uitzending naar India, werd ze zich nog meer bewust van hoe goed wij het in Nederland hebben. Dat sterkte haar in haar verlangen om haar steentje bij te dragen aan een betere wereld. Dus vertrok ze in januari 2013 naar Peru, waar ze ging werken voor Proceso Kairos, partnerorganisatie van Mensen met een Missie.

Geen steun van hun ouders
In Peru maakt ze zich sterk voor jongeren en vrouwenrechten. Zij vertelde over jonge meisjes die zwanger raken en hun school niet afmaken, geen werk hebben en vaak zelfs geen steun van hun ouders krijgen. ‘Wij proberen daar iets aan te doen. We geven voorlichting op scholen en laten de jongeren zien dat zij veel kunnen.’ Jongeren die nu weer aan hun toekomst durven denken.

Eigen roeping
‘Jong, oud, priester en leek, iedereen werkt vanuit zijn eigen roeping,’ stelde frater Leo Ruitenberg, vicevoorzitter van de Week Nederlandse Missionaris. De steun vanuit Nederland zorgt voor rust en zekerheid bij Matthieu en Karin zodat zij zich volledig op hun werk kunnen concentreren.

Universiteit van het leven
‘Wat een mooie getuigenissen,’ zegt een van de toehoorders na afloop in de St. Janskerk. ‘Die jonge vrouw is zó gemotiveerd,’ zegt Marianne Rommen over missionair werker Karin. ‘Het is belangrijk om te kijken naar de veroorzakers van de problemen. Ik wens haar veel succes.’

‘Zo’n uitzending is een universiteit van het leven, deze ervaring is bepalend en van onschatbare waarde,’ zegt Johan Naron.

Frank van Eenbergen, bij Mensen met een Missie verantwoordelijk voor uitzendingen, onderstreept het belang van missionair werkers: ‘Deze uitzendingen maken internationale solidariteit zichtbaar, daar en hier.’