Elke vrouw telt mee

Álle vrouwen zijn sterk, óók en mogelijk zelfs nog meer, zij die niet in hoge, leidinggevende en zichtbare machtsposities verkeren. Zo kunnen we ook stellen dat álle vrouwen aandacht verdienen. En precies op dat vlak ziet de Week Nederlandse Missionaris de kracht en de bijdrage van Fera Agricola, missiewerker sinds 2022 in Malawi. Fera werkt zowel in de hoofdstad Lilongwe als in Mua, een missiepost 160 km verderop.

Vrouwen die niet in de schijnwerpers staan, zijn vaak het vangnet waarop anderen terugvallen. Fera heeft écht oog voor deze vrouwen; zij beseft goed dat zij allen een eigen intrinsieke waarde hebben en het waard zijn om gezien te worden.

Dit is lang niet vanzelfsprekend in Malawi. Het in zuidelijk Afrika gelegen land blijft één van de armste ter wereld. De economie is sterk afhankelijk van de landbouw en vandaar kwetsbaar voor externe schokken, met name klimaatschokken.

Sterker staan

Moet dit zo blijven? Meer nog dan nadenken hierover, beseft Fera dat door een positieve instelling dingen kunnen veranderen. Zij traint daarom de vrouwen om sterker te staan.

Want welke dromen hebben zij zelf? En welke talenten blijven bij hen nog te vaak verborgen? Fera zelf was zich sterk bewust van het belang om dromen te hebben. Na een tijdje zoekende te zijn geweest, en diverse ervaringen op te doen onder meer als vrijwilligster met drugsverslaafden in Suriname, vond Fera aansluiting bij de visie en aanpak van de Witte Paters.

Centre for Social Concern

De Witte Paters in Lilongwe richtten het Centre for Social Concern op om de mensen bij te staan.

Naast de fondsenwervende activiteiten die hard nodig zijn, ligt de focus van Fera op het werken met vrouwengroepen om inkomen generende activiteiten op te zetten: zoals met een cursus boekhouden of zeep maken. Het is de bedoeling dat vrouwen hier binnenkort nog veel meer verschillende vaardigheden kunnen leren. Ook wordt actief gewerkt aan het doorgeven van culturele aspecten aan kinderen en het behoud van de natuur.

Fera gelooft heel erg in de projecten. Ze legt ons uit: ‘Malawi hangt te veel af van de internationale donoren die een project lanceren dat na 2 of 3 jaar weer stopt. Ik geloof in het werk dat de Witte Paters hier doen omdat dit de mensen echt vooruit helpt!’