Wie ondersteunen wij?

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. En wij ondersteunen hen. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt. Momenteel zijn er 16 missionarissen en missionair werkers actief in 13 landen en zijn er 8 jongeren uitgezonden geweest naar 6 landen.

Missionarissen

Missionarissen werken aan een wereld waarin ieder mens telt. Een wereld waarin ieder mens meedoet en waar er plek is voor iedereen. Missionarissen trokken erop uit om vanuit hun geloof te werken aan een rechtvaardige wereld. Op vele plekken op deze aarde zagen zij armoede en leed. Zij gingen aan de slag, openden ziekenhuizen, bouwden scholen, leerden kinderen lezen en schrijven en werkten mee aan de ontwikkeling van de landbouw.

De missionarissen worden ondersteund door bijvoorbeeld de ziektekostenverzekering te betalen. WNM draagt bovendien bij aan een welverdiend verlof zodat zij in Nederland onbekommerd weer op adem kunnen komen. Ook keert de WNM een toelage uit als missionarissen definitief terugkeren naar Nederland. Bijvoorbeeld Pater Toon te Dorsthorst en Zuster Clemence Klever ontvingen steun van de WNM. Benieuwd naar hun verhalen? Lees het op deze pagina.

Missionair werkers

​De missiewerkers zijn bevlogen mensen, leken, die naar het buitenland gaan om een tijdlang te werken aan een betere, rechtvaardige wereld. De een wat langer dan de ander. Zij vertrekken allen met hun missie naar het buitenland, maar verbinden zich niet levenslang aan de missie of een orde of congregatie zoals een missionaris. Met steun van de Week Nederlandse Missionaris worden onze missiewerkers uitgezonden door een parochie of missionaire organisatie in Nederland. Zo zorgen zij voor verbinding, en gaan op een eigentijdse manier aan de slag.

Jongeren

Jongeren tot ± 30 jaar worden ondersteund tijdens het ontdekken wat hun missie is. Door het leveren van een bijdrage aan een meer rechtvaardige wereld, doen zij met hun tijdelijke werk in het buitenland een levens veranderende ervaring op. Zij gaan mee met een missionaris, missionair werker, of een lokale, geloof geïnspireerde organisatie en vormen dan onderdeel van de lokale bevolking. Door deze ervaring worden zij zich bewuster van hun keuzes, impact en leren zij dat missionair werken vooral betekent: verbinden, van elkaar leren, en elkaar een stapje verder helpen.

Benieuwd naar de verhalen, ervaringen en inzichten van de uitgezondenen? Lees hun missieverhalen op de website.