Jongeren

“Voordat ik ging wist ik niet wat een missionair werker doet of wat het inhoudt missionair te werken”, zegt Zoe Tjon a Ten. Jongeren willen graag ‘iets’ bijdragen, maar weten nog niet altijd hoe ze dit vorm kunnen geven. Of willen nog niet gelijk voor een aantal jaar naar het buitenland vertrekken. In deze eerste kennismaking met de missie, leren zij dat missionair werken vooral betekent: verbinden, van elkaar leren, en elkaar een stapje verder helpen. Het is vaak een levens veranderende ervaring, doordat ze onderdeel zijn van een lokale gemeenschap en samen aan de slag gaan. Door deze eerste indruk, beslissen sommigen zelfs om missionair werker te worden, en zo voor langere tijd te worden uitgezonden.

Missionaire vorming door samenwerking

Zo werken we samen met Wageningen University, Casa Migrante en Parroquia San Nicolas in Amsterdam aan het River Commons programma. Een 5-jarige onderzoeksproject dat zich wereldwijd richt op het verlevendigen van rivieren, initiatieven voor gezamenlijk beheer van rivieren en nieuwe bewegingen voor waterrechtvaardigheid. De basis van dit project is de zorg voor onze schepping en de verbinding tussen verschillende werelddelen. Het doel is om transdisciplinaire concepten en methoden te ontwikkelen voor onderzoek, en om initiatieven voor gezamenlijk beheer van rivieren en duurzame sociaal-ecologische riviersystemen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Europa te begrijpen en te ondersteunen. Na een voorbereidingsfase van een aantal maanden, het leren van een nieuwe taal, en het bespreken wat de positie van de student zal zijn, gaan de studenten op pad. Juist deze interculturele verbinding, de reflectie op de verschillende aannames en het werken met de lokale gemeenschap, zorgt voor een toegevoegde waarde in hun onderzoeksopdracht.

Nieuwsgierig hoe de studenten dit beleven? Lees het in hun missieverhalen.