Rivieren als levensaders

Van noord naar zuid, van oost naar west. Van de hoogvlakte tot de delta. Rivieren doorkruisen zeer uiteenlopende stroomgebieden. Soms kunnen ze droogvallen en verhinderen ze een lang verwachte oogst. Dan weer gaan ze letterlijk hun oevers te buiten.

Hoe dan ook, er speelt altijd wat. Rivieren zijn een factor van belang!

Daarover gaat River Commons. Rivieren zijn er voor en van iedereen! Dat is het idee achter het project.

Lees hieronder verder over de studenten die de Week Nederlandse Missionaris ondersteunt en hoe zij zich inzetten voor de omwonenden van rivieren in Ecuador en Colombia.

Tegenstrijdige belangen te boven komen

De realiteit is vaak niet zo rooskleurig. Gemeenschappen die rechtlijnig tegenover elkaar komen te staan door het gebrek aan toegang tot water. Huizen die onveilig worden en instorten door erosie. Vervuild drinkwater door lozingen van fabrieken waardoor mensen ziek worden.

Dankzij River Commons worden de handen nu in elkaar geslagen. Er is natuurlijk al heel veel onderzoek aan vooraf gegaan. Wat dit programma zo mooi maakt, is de oprechte zoektocht naar een rechtvaardigere waterverdeling. Én het laagdrempelige van de opzet van het project. River Commons betrekt de direct omwonenden van de rivieren.

Precies omwille van die solidariteit, is de Week Nederlandse Missionaris (WNM) ingestapt.

De WNM zorgt ervoor dat studenten een tijdje kunnen meedraaien in de gemeenschappen die langs de rivieren wonen. Zo biedt de WNM gedreven jongeren van bij ons een kans om kennis te maken met missionair werk.

In hun blogs op onze website vertellen deelnemers Mariska, Pieter, Meike, Ilaria en Sara over hun persoonlijke ervaringen en bijdragen. Aan de hand van hun verhalen wordt duidelijk hoezeer zij eigenlijk een missie te vervullen hebben.

Ontmoetingen vanuit missie

Zo ging Mariska Bouterse, toen nog Masterstudente Culturele Antropologie, naar Ecuador. Zij werd met open armen ontvangen door een lokale organisatie. In de hoofdstad Quito deed zij te midden van de gemeenschap onderzoek naar het reilen en zeilen in en rond de Monjas-rivier. De Week Nederlandse Missionaris staat achter haar aanpak omdat Mariska echt in gesprek ging met de mensen om haar heen.

Bij haar aankomst omschrijft ze de situatie: ‘Decennialange vervuiling had het eens heldere blauwe water van de rivier veranderd in een troebel grijs, terwijl huizen langs de rivierbedding op instorten staan door erosie.’ Vervolgens gaat ze aan de slag. Al is ze geschokt, ze laat zich niet van haar pad brengen.

Ze ontmoet inspirerende personen zoals Juan en Maria. Juan en Maria wonen op een boogscheut van de Monjas-rivier en toch zijn ze er al 10 jaar niet meer geweest. Het is bijna niet voor te stellen! Ze vertellen aan Mariska: ‘Toen ze nog klein waren, was er een pad naar de rivier, ze konden er vanuit hun huis zo naartoe rennen – om te zwemmen, vissen, wassen, spelen, en water te halen om te koken.’ Wat een verschil met nu! Wanneer ze de oevers naderen, komt de prikkelende geur van sterk vervuild water hen tegemoet. En dat terwijl de rivier alles voor hen was. Mariska bewondert hun veerkracht en is geraakt door de oprechte bezorgdheid van Maria: ‘Pas op dat je het water niet aanraakt!’.

Gegrepen door de ontluisterende werkelijkheid, voelt Mariska het brandende verlangen van de inwoners naar een schonere leefomgeving.

Los van het technische aspect: Hoe maak je vervuild water weer helder? Welke fabrieken en andere menselijke activiteiten moeten worden gemonitord? Hoe behoed je woningen tegen instorten?, kreeg Mariska een prachtige kans om de onderliggende sociale oorzaken en de belangen van de gemeenschap onder de loep te nemen. En nog het allerbelangrijkste: ze deed dit samen met de mensen ter plekke. Zo kon ze zich actief inzetten: bijvoorbeeld bij burgerinitiatieven zoals clean-up dagen.

Alleen al het feit dat ‘iemand uit Nederland de moeite had genomen om te leren over hun leefomstandigheden en deze te delen aan de andere kant van de wereld’, berichtte Mariska ons, had het effect dat de mensen ‘zich meer verbonden met de wereld voelden, en minder geïsoleerd in hun strijd tegen onrechtvaardigheid’.

Geslaagde uitwisseling

Mariska maakte deel uit van de eerste lichting studenten die met onze steun naar Ecuador en Colombia vertrokken. Ze werd zo gegrepen door wat ze meemaakte, dat ze zich op dit moment voorbereid voor een langdurige uitzending door de Week Nederlandse Missionaris! Een fantastisch resultaat!

Binnenkort zal eveneens een tweede groep Nederlandse studenten vertrekken.

Anderzijds ondersteunt de Week Nederlandse Missionaris de komst van buitenlandse studenten. Afgelopen herfst waren Susana en Sebastián te gast in Nederland. Over deze uitwisseling lees je meer in de samenvatting en vertaling van hun blogs.

Zo draagt de WNM haar steentje bij aan een groeiende solidariteit tussen bewoners in en rond rivieren, zowel lokaal als internationaal! Blijf onze berichten zeker volgen en steun ons.